Nyheter

Satsning på unge kusker Publisert: 06.03.2018,  Sist endret: 06.03.2018

Foto: Roger Svalsrød

Grenutvalget kjøring starter satsning rettet mot unge kusker.

Er du mellom 8 og 21 år er du hjertelig velkommen til å melde din interesse til Maria Henriksson. Hun er leder og kontaktperson for gruppen, i tillegg vil hun organisere treninger og samlinger og være instruktør.

Spørsmål kan sendes Maria Henriksson på post@lovsveen.no eller telefon 40720811.

X