Nyheter

Samling FH høsten 2015 Publisert: 02.07.2015,  Sist endret: 02.07.2015

Grenutvalg funksjonshemmede (GU-FH) arrangerer treningssamling med fokus på programtrening for alle funksjonshemmede ryttere (både nye og etablerte) følgende steder høsten 2015:

5. – 6. september Bruråk, Trøndelag
3. – 4. oktober Vallermyrene, Porsgrunn
24. – 25. oktober Stall Kolnes, Stavanger (m/ forbehold)

Nærmere informasjon og påmelding blir publisert når det nærmer seg.

X