Nyheter

Saksdokumenter til Ryttertinget Publisert: 26.03.2019,  Sist endret: 26.03.2019

Ryttertinget 2019 skal arrangeres i Lillestrøm 7. april. Det hele starter med Årskonferansen som gjennomføres lørdag 6. april. 

Denne helgen samles personer fra landets rideklubber, rytterkretser, utvalg og komiteer. Ryttertinget, som avholdes hvert annet år, er Norges Rytterforbunds høyeste myndighet. Her skal det velges styre og komiteer som skal lede Rytterforbundet kommende tingperiode, det skal vedtas budsjett og langtidsplan som legger rammene for forbundets virksomhet fremover, med mer.

Det er på Ryttertinget man som medlemsklubb har muligheten til å være med på å påvirke fremtiden for Norges Rytterforbund og hvilke prioriteringer som skal gjøres.

Her finner du mer informasjon om Årskonferansen, Ryttertinget og saksdokumenter. 

X