Nyheter

Saksdokumenter til Kretsting Publisert: 14.01.2017,  Sist endret: 14.01.2017

Da kommer alle saksdokumentene til Kretstinget 21. januar på If Sikkerhetssenter, Hobøl.

Innkalling Kretstinget i Østfold Rytterkrets 21.01.2017.docx
Agenda kretsting 2017.docx
Saker til kretsting 2017.docx
Økonomisk årsberetning 2016.docx
Årsberetning 2016.docx
Resultat 2016
Balanse 2016
Budsjett 2017

X