Nyheter

Sakliste årsmøte Publisert: 07.03.2015,  Sist endret: 07.03.2015

SAKLISTE

Årsmøte i Nord-Trøndelag Rytterkrets 12. mars 2015.

I peisestua på Mære videregående skole kl 18.30.

1. Godkjenning av frammøtte representanter.

2. Godkjenning av innkalling og sakliste

3. Valg av møteleder

4. Valg av referent

5. Valg av 2 representanter til å underskrive årsmøteprotokollen

6. Årsmelding

7. Regnskap og revisjonsrapport

8. Innkomne saker

9. Fastsetting av kontingent

Styret foreslår å heve kontingenten fra kr. 25 pr. medlem til kr. 30 pr. medlem, samt å fjerne minimumsbeløpet på kr. 1000 og maksimumsbeløpet på kr. 4000.

10. Budsjett

11. Valg

Leder for 1 år

2 styremedlemmer for 2 år

1 styremedlem for 1 år

1 ungdomsrepresentant for 1 år

2 varamedlemmer for 1 år

2 Revisorer for 1 år

1 medlem i valgkomiteen for 3 år.

Utsending til Ryttertinget 2015.

Det blir enkel servering.

Velkommen.

X