Nyheter

Rytterlisens 2016 Publisert: 12.01.2016,  Sist endret: 12.01.2016

Vi har i dag sendt ut rytterlisens for 2016 på mail. Det er mange som ikke har oppgitt riktig mailadresse. Rytterlisensen kan også betales i minidrett.no.

Viser til utsendte mail tidligere i dag:

Det var en teknisk feil i linkene med lisenssatsene og forsikring, de korrekte kommer her:

http://www.rytter.no/stevnestart/rytterkusk/rytterlisens/
http://www.rytter.no/klubb/forsikring/

Dersom det er noen spørsmål ta kontakt med andreas@rytter.no

X