Rytterkretser

Styret & kontaktdetaljer

LOGO_Telemark og VestfoldTelemark og Vestfold Rytterregion
v/Torbjørg Antonsen
Ramberg Terrasse 3
3086 HOLMESTRAND

E-post tvrr@rytter.no

Kontonummer 1503.04.76511
Organisasjonsnummer 992 445 211

TVRRs Styre

Funksjon Navn Telefonnummer E-post
Leder Torbjørg Antonsen 33055057 / 41201281 torbjorg.antonsen@sf-nett.no
Nestleder Thomas Andersen 901 88 652 thoma4@online.no
Kasserer Lill Svele 971 16 880 lillsvele@gmail.com
Sekretær Henning Skoli 936 35 288 henning.skoli@hotmail.com
Styremedlem Tirill Ahlgren 938 18 282 tirill.a@hotmail.com
Styremedlem Elisabeth Sjue 472 99 733 elisabeth.sjue@hotmail.com
Styremedlem Anne Grundvig 450 95 975 anne.grundvig@gmail.com
Varamedlem Dag Erik Kristoffersen 473 44 384
Varamedlem Thuva Klausen 942 14 127 thuvamiranda@gmail.com

Tilknyttede ressurspersoner/verv:

Funksjon

Navn

E-post

Grønt Kort-kontakt Torbjørg Antonsen torbjorg.antonsen@sf-nett.no
Web-redaktør
Kontrollkomité Hege Bråthen
Kontrollkomité Tor Børre Arctander
Revisor Hotvedt&co/Kjersti Eik ke@hotvedtco.no
Valgkomité, leder Hanna Evjen
Valgkomité, medlem Jan Roar Olafsen
 Valgkomite, varamedlem Thor Austad

Rytterkretser

X