Rytterkretser

Dokumentarkiv

Skjemabank – Sør-Trøndelag Rytterkrets

Her finner du alle nedlastbare dokumenter og skjemaer tilknyttet STRYK

Kretsting
Årsmøteprotokoll Kretsting 2018
Årsmøteprotokoll Kretsting 2017
Årsberetning 2016
Årsberetning 2015
Årsberetning 2014
Årsberetning 2013
Årsberetning 2012
Årsberetning 2010-2011
Årsberetning 2008-2009
Årsberetning 2007
Møtereferater
 Diverse dokumenter
Worldcuptabell
Lov for STRYK
Lovnorm for Sør-Trøndelag Rytterkrets_med virkning 1.1.2020
Handlingsplan for STRYK 2010

Rytterkretser

X