Rytterkretser

Styret og kontaktdetaljer

Sør-Trøndelag Rytterkrets
v/Anita Dahlen
Bostadvegen 182
7540 Klæbu

E-post: sortrondelag.krets@rytter.no

Kontonummer: 4200.02.81233
Organisasjonsnummer: 984 074 042

STRyKs Styre:
Funksjon Navn Telefon E-post:
Leder Anita Dahlen 48050832 Anita Dahlen
Nestleder Nina Lein Staveli  97121980 Nina Lein Staveli
Kasserer Svein Puntervold 99163207 Svein Puntervold
Sekretær Dina Haagensli 93058722 Dina B. Haagensli
Styremedlem Marta Gausen 41446476 Marta Gausen
Styremedlem Marit Draxten 97773032 Marit Draxen
Styremedlem Roar Kvam 95263348 Roar Kvam
Ungdomsrep. Ida Svorkmo Ida H. Svorkmo
Ungdomsrep. Sarah Grøtte 90260695 Sarah Grøtte
Varamedlem Johan Østeggen 98863223 Johan Østeggen
Varamedlem Silje Bjørnvik 99435341 Silje Bjørnvik
Tilknyttede ressurspersoner/verv:  
Funksjon Navn E-post
 Grønt Kort-kontakt  Else Pettersen  Else Marit Pettersen
 Web-redaktør  Erik Houmb  Erik Houmb
 Kontrollkomité
 Kontrollkomité
 Revisor Anne Kathrine Menne Kine Menne
 Revisor Grethe Størseth Grethe Størseth
 Valgkomité, leder Katrine Brødreskift Katrine Brødreskift
 Valgkomité, medlem Bitte Grøtte Bitte Grøtte
 Valgkomité, medlem Nina Booth Nina Booth
 Valgkomité, vara Lena Nerdal Lena Nerdal
 Valgkomité, vara Linn S. Sødal

Rytterkretser

X