Rytterkretser

Styret og kontaktdetaljer

Sør-Trøndelag Rytterkrets
v/Anita Dahlen
Bostadvegen 182
7540 Klæbu

E-post: sortrondelag.krets@rytter.no

Kontonummer: 4200.02.81233
Organisasjonsnummer: 984 074 042

STRyKs Styre:
Funksjon Navn Telefon E-post:
Leder Anita Dahlen 48050832 Anita Dahlen
Nestleder Nina Lein Staveli  97121980 Nina Lein Staveli
Kasserer Svein Puntervold 99163207 Svein Puntervold
Sekretær Lene K. Meistad 90873039 Lene K. Meistad
Styremedlem Silje Bjørnvik 41446476 Silje Bjørnvik
Styremedlem Ellen Kullbotten Ellen Kullbotten
Styremedlem Kåre Mæland 98446385 Kåre Mæland
Ungdomsrep. Siri Winje Eidsmo 99552472 Siri W. Eidsmo
Ungdomsrep. Ida Svorkmo Ida H. Svorkmo
Ungdomsrep. Sarah Grøtte 90260695 Sarah Grøtte
Varamedlem Johan Østeggen 98863223 Johan Østeggen
Varamedlem Hans Petter Aalberg 93483991 Hans Petter Aalberg
Tilknyttede ressurspersoner/verv:  
Funksjon Navn E-post
 Grønt Kort-kontakt  Else Pettersen  Else Marit Pettersen
 Web-redaktør  Erik Houmb  Erik Houmb
 Revisor Anne Kathrine Menne Kine Menne
 Revisor Mette Narum
 Valgkomité, leder Bitte Grøtte Bitte Grøtte
 Valgkomité, medlem Nina Booth Nina Booth
 Valgkomité, medlem Lena Nerdal Lena Nerdal
 Valgkomité, vara Linn S. Sødal

Rytterkretser

X