Rytterkretser

Økonomisk stønad

Økonomisk stønad i Sogn og Fjordane Ryttarkrins

UTDANNING AV TEKNINSK PERSONELL:
Kvart år blir det sett av ein sum som skal dekkje utdanning av teknisk personell i fylket. Denne støtteordningen gjelder også for støtte til nødvendige konferanser kvart 3 år for å beholde autorisasjon. Dette blir oppnemnt i budsjettet. For 2017 er denne summen 28.500 kr. Det blir gitt støtte til klubbane med 50% dekking av dokumenterte kostnader etter søknad. Søknaden må inneholde kvitteringer/dokumentasjon på alle kostnader som er tatt med i søknaden. Søknad sendes kasserar innan 1.november 2018. epost: rytterkrets.sf@gmail.com

HONORAR TIL ASPIRANTER:
Det kan deles ut støtte til bruk av aspiranter. Krinsen dekker honorar til aspiranter etter søknad. Gjelder D-stemner der aspiranten er i tillegg til nødvendig personell.

LISENSSTØTTE:
Ein kan søkje om støtte til lisens om ein er under 20 år eller har gyldig studentbevis. Lisensstøtte vert utbetalt uavhengig av antal søkjarar. Søknad må innehalde lisensnummer og kontonummer stønaden skal betalast til. Vi kontrollerer lisensen mot oppføring i horsepro.

Lisens:
– Grunnlisens- kr 100 i støtte
– Hovudlisens- kr 250 i støtte

Ein må søkje om lisensstøtte innan 1. november 2018.

Søknadar som kjem etter fristen vert ikkje teke med!

For spørsmål vedrørande støtteordninga kontakt kasserar: lucinda@lyheim.net

LYKKE TIL MED HESTEÅRET 2018!

 

Rytterkretser

X