Rytterkretser

Prestasjonspris

LOGO_Sogn og Fjordane_KretsSFRK delar kvart år ut ein prestasjonspris til ein eller fleire personar frå Sogn og Fjordane fylke som har utmerka seg i sporten i løpet av året.

Styret må få inn nominasjonar/forslag frå kvar klubb. Kven i DIN klubb fortjenar prestasjonsprisen? Vinnaren/ane får ei pengegåve på  5000 kr (eller fordelt) og blir delt ut  på årsmøtet. Me ber om at nominasjonar blir sendt inn til krinsen innan 1 . November .

Krinsen kan og sjølv utnemna personar som er kvalifiserte til pris , men som ikkje er nominerte.

Krav til prestasjonsprisen er:

Vedkommande må ha delteke  og utmerka seg på landsstevne utanfor fylket. Dei  må og ha delteke på større meisterskap enn KM , td. NM og VM ( vestlandsmeisterskap).

Det er bestemt å ikkje dele ut prestasjonspris for året 2015. Midlane er i staden satt av til utdanning av teknisk personell i Sogn og Fjordane Ryttarkrins. Det vart heller ikkje delt ut pris i 2014.

Rytterkretser

X