Rytterkretser

Møtereferat

Her kjem møtereferat (godkjente) for styremøter i Sogn og Fjordane rytterkrins

2016

Årsmelding 2016

Styremøte 05.11.16

Styremøte 14.09.16

Styremøte 31.05.16

Styremøte 30.03.16

2015

Protokoll årsmøte 2015

Årsmelding 2015

Styremøte 18.05.15

Styremøte 10.08.15

Styremøte 27.08.15

Styremøte 06.11.15

2014

Årsmelding 2014 (kommer senere) 

Protokoll årsmøte 2014

2013

Årsmelding 2013

 

 

Rytterkretser

Møtereferat

X