Rytterkretser

Krinsmeisterskap

Det blir kvar stemnesessong satt opp krinsmeisterskap (KM) i sprang, dressur og køyring.

Sogn og Fjordane Ryttarkrins (SFRK) oppmodar konkurranseryttarar til å ha KM som eit mål å jobbe mot gjennom sesongen.

 

SFRK_KM_Statutter_Dressur_2017

SFRK_KM_Statutter_Sprang_2017

 

 

Rytterkretser

X