Rytterkretser

Referater

Her finner du møtekalender og dokumenter tilknyttet RORYK

Revidert lov etter endringer i 2017:  Lov for Rogaland Rytterkrets

Møtekalender Styreperiode 2019/20

Årsmøtereferat 2019          Årsmøteprotokoll 2019

Styremøte 09.04.2019          Referat

Styremøte 07.05.2019          Referat

Styremøte 04.06.2019          Referat

Styremøte 03.09.2019          Referat

Styremøte 08.10.2019          Referat

Allmøte Nord 29.10.2019

Allmøte Sør 05.11.2019        Referat

Styremøte 12.11.2019

Styremøte 10.12.2019

Styremøte 14.01.2020

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Rytterkretser

X