Rytterkretser

Dokumentarkiv

Møtekalender 2019 

Styremøte 08.01.2019 (Grannes) Referat

Styremøte 12.02.19 (Grannes) Referat

Styremøte 05.03.19 (Grannes) Referat

Komplett årsmøtedokumentasjon 2018: Årsmøtedokumentasjon

Møtekalender 2018

Allmøte nordfylket 06.11.2018 Referat

Styremøte 13.11.2018 (Grannes) Referat

Allmøte sørfylket 30.10.2018 Referat

Styremøte 09.10.2018 (Grannes) Referat

Styremøte 09.01.2018 (Grannes)     Referat

Styremøte 13.02.2018 (Grannes) Referat

Styremøte 13.03.2018 (Grannes) Referat

Årsmøte 06.03.18 (Park Inn Hotell Stavanger)    Komplett årsmøtedokumentasjon

Styremøte 10.04.18 (Grannes) Referat

Styremøte 12.06.18 (Grannes) Referat

Styremøte 11.09.18 (Grannes) Referat

Møtekalender 2017

 Styremøte 12.12.17 (Grannes)                                       Referat
 Styremøte 14.11.17 (Grannes)                                        Referat
 Styremøte 10.10.17 (Grannes)                                        Referat
Styremøte 02.01.2017 (Grannes)Referat
Styremøte 13.02.2017 (Grannes)Referat
Styremøte 06.03.2017 (Grannes)Referat
Årsmøte 20.03.17 (Hummeren Hotel i Tananger)Årsberetning
Signert protokoll rytterkretstinget
Styremøte 03.04.2017 (Grannes)Referat
  
 Styremøte 09.05.2017 (Grannes)                               Referat
 Styremøte 13.06.2017 (Grannes)                               Referat
 Styremøte 12.09.2017 (Grannes)                               Referat
 
 
 

Møtekalender 2016

Styremøte 11.01.2016 (Grannes)Referat
Styremøte 01.02.2016 (Grannes)Referat
Årsmøte 14.03.2016 (Hummeren
hotel, Tananger)
Årsberetning
Styremøte 04.04.2016 (Grannes)Referat
Styremøte 02.05.2016 (Grannes)Referat
Styremøte 06.06.2016 (Grannes)Referat
Styremøte 05.09.2016 (Grannes)Referat
Styremøte 03.10.2016 (Grannes)Referat
Styremøte 07.11.2016 (Grannes)Referat
Styremøte 05.12.2016 (Grannes)Referat

Møtekalender 2015

Styremøte 05.01.2015 (Grannes)   Referat
Styremøte 09.02.2015 (Grannes)   Referat
Styremøte 02.03.2015 (Grannes)   Referat
Årsmøte 16.03.2015 (Quality Airport Hotel,Stavanger)   Årsberetning
Referat
Styremøte 23.03.2015 (Grannes)   Referat
Styremøte 04.05.2015 (Grannes)   Referat
Styremøte 01.06.2015 (Grannes)   Referat
Styremøte 07.09.2015 (Grannes)   Referat
Styremøte 12.10.2015 (Grannes)   Referat
Allmøte 17.11.2015 (Haugusund)   Referat
Allmøte 24.11.2015 (Stavanger)   Referat
Styremøte 07.12.2015 (Grannes)   Referat

Møtekalender 2014

Styremøte 20.01.2014 (Grannes)Referat
Styremøte 10.02.2014 (Grannes)Referat
Årsmøte 10.03.2014 (Hummeren Hotell, Tananger)Årsberetning
Referat
Styremøte 08.04.2014 (Stavanger)Referat
Styremøte 28.04.2014 (Grannes)Referat
Styremøte 09.06.2014 (Grannes)Referat
Styremøte 01.09.2014 (Grannes)Referat
Styremøte 06.10.2014 (Grannes)Referat
Allmøte sørfylket 04.11.2014Referat
Allmøte nordfylket 18.11.2014Referat
Styremøte 01.12.2014 (Grannes)Referat

Møtekalender 2013

Styremøte 14.01.2013 (Hummeren Hotell, Tananger)Referat
Styremøte 23.02.2013 (Grannes)Referat
Årsmøte 13.03.2013 (Hummeren Hotell, Tananger)Årsberetning
Referat
Styremøte 08.04.2013 (Hummeren Hotell, Tananger)Referat
Styremøte 06.05.2013 (Hummeren Hotell, Tananger)Referat
Styremøte 17.06.2013 (Hummeren Hotell, Tananger)Referat
Styremøte 26.08.2013 (Grannes)Referat
Styremøte 30.09.2013 (Grannes)Referat
Styremøte 28.10.2013 (Grannes)Referat
Allmøte 18.11.2013 (Hummeren Hotell, Tananger)Referat
Styremøte 09.12.2013 (Grannes)Referat
Styremøte 21.01.2012 (Oslo)REFERAT
Styremøte 06.02.2012 (Hummeren Hotell, Tananger)REFERAT
Årsmøte 07.03.2012 (Hotel Alstor, Stavanger)SIGNERT PROTOKOLL
ÅRSBERETNING
Styremøte 19.03.2012 (Hummeren Hotell, Tananger)REFERAT
Styremøte 16.04.2012 (Hummeren Hotell, Tananger)REFERAT
Styremøte 21.05.2012 (Hummeren Hotell, Tananger)REFERAT
Styremøte 22.06.2012 (Vier)REFERAT
Styremøte 27.08.2012 (Hummeren Hotell, Tananger)REFERAT
Styremøte 17.09.2012 (Hummeren Hotell, Tananger)REFERAT
Styremøte 21.10.2012 (Hummeren Hotell, Tananger)REFERAT
Allmøte 14.11.2012 (Hummeren Hotell, Tananger)REFERAT
Styremøte 26.11.2012 (Hummeren Hotell, Tananger)REFERAT
Møtekalender 2011
28.03.2011 (Styremøte) – REFERAT
11.05.2011 (Styremøte) – REFERAT
06.06.2011 (Styremøte) – REFERAT
22.08.2011 (Styremøte) – REFERAT
21.09.2011 (Styremøte) – REFERAT
17.10.2011 (Styremøte) – REFERAT
14.11.2011 (Styremøte) – REFERAT
16.11.2011 (Allmøte) – REFERAT
12.12.2011 (Styremøte)
Kretsting (Arkiv) Referat 2011 – Årsberetning
Referat 2010
 – årsberetningReferat 2009 – årsberetning
Referat 2008
Referat 2007
  
Allmøte (Arkiv)
10.11.2010
19.10.2009
22.10.2008
  

Styreprotokoller (Arkiv)

2010 06.12.2010 05.10.2010 30.08.2010 14.04.2010 20.01.2010

2009 05.10.2009 31.08.2009 17.06.2009 12.05.2009 30.03.2009 19.02.2009 13.01.2009

2008 26.11.2008 22.10.2008 15.09.2008 27.08.2008 31.03.2008

Rytterkretser

X