Rytterkretser

Styret & kontaktdetaljer

E-post rogaland.krets@rytter.no

Kontonummer: 3330.20.36425
Organisasjonsnummer: 987 128 348

RORYKs styre 2019/20

 

VERV

NAVN

Klubb

Kommentar

Mailadresse

Leder Kjersti Fotland Kolnes
Valgt for 2 år i 2018
Kjersti.Fotland@bartec-technor.no
Nestleder og grøntkort ansvarlig og Grenkontakt Feltritt Kai R. Hanssen LUND Valgt for 2 år i 2019 kaihans3@gmail.com
Styremedlem Grenkontakt distanse og  islandshest Regina Isberg JKR Valgt for 2 år i 2018 reginaisberg265@hotmail.com
Styremedlem

Informasjonskontakt og Utdanningskontakt

Monika Håstø SKUD Valgt for 2 år i 2019 monster.momi@gmail.com
Styremedlem og Grenkontakt Sprang Jens Budsberg SJR Valgt for 2 år i 2019 jb@timeit.no
Kasserer og Grenkontakt Kjøring Karin Stangeland Kolnes Valgt for 2 år 2018 karin.sd@online.no
Styremedlem 5
Dressurkontakt , FH kontakt
Aina Skogøy HRK Valgt for 1 år 2019 askogoy@hotmail.com
 Ungdomsrepresentant Støtte Grenkontakt Dressur og FH Sandra Serine Pettersen HRK Valgt for 2 år 2019  sandra.02@live.no
Ungdomsrepresentant vara                       Grenkontakt Voltige Hanna Håland SJR Valgt for 1 år i 2019 hanna.haaland@hotmail.com
Varamedlem 1

Støtte Grenkontakt Sprang ; WEB og FB

Ann Kristin Jensen ROGAL Valgt for 2 år 2018 annki.jensen@gmail.com
Varamedlem 2        Støtte Grenkontakt Sprang Hanne Økland ROGAL Valgt for 1 år 2019 hanneokl@hotmail.com

Revisor

Revisor 1 Peder Sortland KOLN Valgt for 2 år i 2019
Revisor 2 Hanne-Lill Steen SJR Valgt for 2 år i 2018

 

Styrets innstilling til Valgkomité

Valgkomité medlem Helge Øye MASTRA Valgt for 1 år 2019
Valgkomité medlem Carina Brandtzæg SOMA Valgt for 1 år 2019
Valgkomité medlem Dagny Elin Mjåseth NOKA Valgt for 1 år 2019
Valgkomité varamedlem Hilde Lothe SOMA Valgt for 1 år 2019

Rytterkretser

X