Rytterkretser

Styret & kontaktdetaljer

E-post rogaland.krets@rytter.no

Kontonummer: 3330.20.36425
Organisasjonsnummer: 987 128 348

RORYKs styre 2017

 

VERV

NAVN

Klubb

Kommentar

Mailadresse

Leder Kjersti Fotland Kolnes
Valgt for 2 år i 2018
Kjersti.Fotland@bartec-technor.no
Nestleder og grøntkort ansvarlig og Grenkontakt Feltritt Kai R. Hanssen LUND Valgt for 2 år i 2017 kaihans3@gmail.com
Styremedlem Grenkontakt distanse og  islandshest Regina Isberg JKR Valgt for 2 år i 2018 reginaisberg265@hotmail.com
Styremedlem

Informasjonskontakt og Utdanningskontakt

Tina K. Brekke HAUG Valgt for 2 år i 2017 tinakbrekke@gmail.com
Styremedlem og Grenkontakt Sprang og Voltige Jens Budsberg SJR Valgt for 2 år i 2017 jb@timeit.no
Kasserer og Grenkontakt Kjøring Karin Stangeland Kolnes Valgt for 2 år 2018 karin.sd@online.no
Styremedlem 5
Dressurkontakt , FH kontakt
Ruth Elisabeth Vareberg SJR Valgt for 2 år 2018 rutbi@online.no
 Ungdomsrepresentant Ida Jørgensen ROGAL Valgt for 2 år 2017  ida-jorgensen@outlook.com
Ungdomsrepresentant vara May Linn

Parkinson

HAUG Valgt for 1 år i 2018 may_linnkp02@icloud.com
Varamedlem 1

Støtte Grenkontakt Sprang

Ann Kristin Jensen ROGAL Valgt for 2 år 2018 annki.jensen@gmail.com
Varamedlem 2

Støtte Grenkontakt Dressur

Arild Johnsen RAND Valgt for 1 år 2018 arild@jensenco.no

Revisor

Revisor 1 Karl Fjogstad Ålgård Valgt for 2 år i 2017
Revisor 2 Hanne-Lill Steen SJR Valgt for 2 år i 2018

 

Styrets innstilling til Valgkomité

Valgkomité medlem Bengt Hope Rogaland Velges for 1 år
Valgkomité medlem Hanne-Lill Steen SJR Velges for 1 år
Valgkomité medlem Laila Marie Ramstad Nemeth Indre Haugaland Velges for 1 år
Valgkomité varamedlem Marit Rakvåg Viba Velges for 1 år

Rytterkretser

X