Rytterkretser

Styret & kontaktdetaljer

E-post rogaland.krets@rytter.no

Kontonummer: 3330.20.36425
Organisasjonsnummer: 987 128 348

RORYKs styre 2020/21

 

VERV

NAVN

Klubb

Kommentar

Mailadresse

Leder Kjersti Fotland Stvg&Sola
Valgt for 2 år i 2020
Kjersti.Fotland@bartec-technor.no
Nestleder og grøntkort ansvarlig og Grenkontakt Distanse Kai R. Hanssen LUND Valgt for 2 år i 2019 kaihans3@gmail.com
Styremedlem Støtte Grenkontakt Sprang, Ansvar FB Ann Kristin Jensen ROGAL Valgt for 2 år i 2020 annki.jensen@gmail.com

Styremedlem

Informasjonskontakt og Utdanningskontakt

Monika Håstø HRK Valgt for 2 år i 2019 monster.momi@gmail.com
Styremedlem og Grenkontakt Sprang Jens Budsberg SJR Valgt for 2 år i 2019 jb@timeit.no
Kasserer og Grenkontakt Kjøring Karin Stangeland Stvg&Sola Valgt for 2 år 2020 karin.sd@online.no
Styremedlem 
Dressurkontakt , FH kontakt, ansvar WEB
Aina Skogøy HRK Valgt for 2 år 2020 askogoy@hotmail.com
 Ungdomsrepresentant Støtte Grenkontakt Dressur og FH Sandra Serine Pettersen HRK Valgt for 2 år 2019  sandra.02@live.no
Ungdomsrepresentant vara                      Grenkontakt Voltige Hanna Håland SJR Valgt for 1 år i 2020 hanna.haaland@hotmail.com
Varamedlem 1  Grenkontakt Feltritt Hanne Økland ROGAL Valgt for 1 år 2020 hanneokl@hotmail.com

Varamedlem 2        Bredde og Rekruttering 

Åge Einar Norem NOKA Valgt for 2 år 2020 noremage@yahoo.com

Kontrollkomite

Medlem Peder Sortland KOLN Valgt for 2 år i 2020
Medlem Hanne-Lill Steen SJR Valgt for 2 år i 2020
Varamedlem Bjørg Tone Vikshåland NOKA Valgt for 2 år i 2020

Valgkomité

Valgkomité medlem Helge Øye MASTRA Valgt for 1 år 2020
Valgkomité medlem Carina Brandtzæg SOMA Valgt for 1 år 2020
Valgkomité medlem Dagny Elin Mjåseth NOKA Valgt for 1 år 2020
Valgkomité varamedlem Regina Isberg JÆREN Valgt for 1 år 2020

Rytterkretser

X