Rytterkretser

Skjemabank og referater

ØRYK skjemabank
Velkommen til skjemabanken til ØRYK. Her vil du finne styremøtereferat fra alle styremøter etter de er godkjente av styret og annet nyttig stoff.

Lovnorm for Østfold Rytterkets 2020.
Styreprotokoller 2019:

Styreprotokoller 2018:

Styreprotokoller 2017
30. Januar
6. Mars
10. April
24. April
19. Juni
18. September
16. Oktober
13. November

Styreprotokoller 2016

27. Januar
29. Februar
29. Mars
27. april
13. Juni
22. August
3. Oktober
24. Oktober (Utgikk)
21. November
12. Desember

Leder/Terminlistemøter 2019:

16. Oktober

Ledermøteprotokoller 2018:

23.04

Leder/Terminlistemøter 2017
24. April

Leder/Terminlistemøter 2016

27. April
24. Oktober
28. November

Styreprotokoller 2015
ORYK_12. jan 2015styremøte
ØRYK_Styremøte 23 02 15
ØRYK_Styremøte 25 03 15
Styremøtereferat 20 04 15
Styremøte 21.05.15
Styremøte 15.06.15
Styremøte 24.08.15
Styremøtereferat 21.09.15
Styremøtereferat 26.10.15
Styremøtereferat 16.11.2015
Styremøtereferat 07.12.2015
Leder/Terminlistemøter 2015
Ledermøtereferat 20.4.2015
Ledermøte 26.10.2015
Terminlistemøte 16. november
Dokumentarkiv 2013 Dokumentarkiv 2012 Dokumentarkiv 2011 Dokumentarkiv 2010

Rytterkretser

X