Rytterkretser

Styret & kontaktdetaljer

Styret i Østfold Rytterkrets 2020

Adresse:
Østfold Rytterkrets
Violgata 20, 1776 Halden

E-post til styret: Ostfold.krets@rytter.no

E-post til styreleder: leder.oryk@gmail.com

Kontonummer: 1638.11.13071

Org.nr: 988 648 140

Funksjon

Navn

Leder Maria Lehmann
Nestleder Liv Ellen Berg
Sekretær Stig Nicolaysen
Kasserer Line Gundersen
Styremedlem Berit Pedersen
Styremedlem Johannes Saxegård
Styremedlem Christina Løken
1. Varamedlem Anton Granhus
2. Varamedlem Monika Eggersvik
Øvrige funksjoner
Grønt Kort-kontakt Line Gundersen
Web-ansvarlig Hedda Haugen
Teknisk Personell Maria Lehmann
Terminliste Liv Ellen Berg
Grenledere
Grenleder Dressur Beate Sæland
Grenleder sprang Hedda Haugen
Grenleder feltritt Annicken Jegersberg
Grenleder kjøring Cassandra Simensen
Grenleder voltige Styret
Grenkontakt islandshest Bjørn Andersen
Grenkontakt mounted games Styret
Grenkontakt FH Inger Line Brath
Grenkontakt distanse Tommy Husebye

Rytterkretser

X