Rytterkretser

Styremøter

Her blir styremøtedatoer og styremøtereferat for Oppland Rytterkrets publisert – Vi hører gjerne fra deg om du har innspill til saker du ønsker vi skal behandle. Frist for innsending av ordinære saker til behandling er 7 dager før oppsatt styremøtedato.

Neste styremøte: 

 7. november  

 

Styremøtereferat: 

Protokoll fra styremøtet 10.10.2018 blir publisert etter neste styremøte

Møtereferat Styremøte OPRYK 270618

Møtereferat Styremøte OPRYK 280518

Styremøtereferat230418OPRYK

Møtereferat Styremøte OPRYK 200118

Møtereferat Styremøte OPRYK 250917

Møtereferat Styremøte OPRYK 140817

Møtereferat Styremøte OPRYK 290517

Møtereferat Styremøte Oppland Rytterkrets24042017

 

Vedtak utenom ordinære styremøter: 

VedtakSkifteUngdomsrepresentantAugust2017OpplandRytterkrets

Rytterkretser

X