Rytterkretser

Styret & kontaktdetaljer

E-post: oppland.krets@rytter.no                  Facebook: Oppland Rytterkrets – OPRYK

Kontonummer: 2085.25.70041
Organisasjonsnummer: 890012272

OPRYKs Styre 2018/2019:

Funksjon

Navn

Telefonnummer

E-post

Leder/webred. Lisbeth Stenseth 942 54 907 lstenseth@gmail.com
Nestleder Bjørn Myhrer  415 33 7 1 6 bjorn.myhrer@gmail.com
Kasserer Turid Tømta  90 50 15 34 turid@rideopplevelser.no
Styremedlem Berit L. Hovsveen  959 11965 berit.hovsveen@hotmail.com
Ungdomsrep. Erwin-Andreas Cimarolli  48177170 ea.cimarolli@gmail.com
Ungdomsrep. Mathilde S. Lier 46427923  mathilde-lier@hotmail.com
*
Varamedlem Trude Andersen  473 37 571 mailtrude@gmail.com
Varamedlem Anniken Stee 41443771 annikenstee_94@yahoo.no
*
Valgkomitè Randi Grete Linnerud gekan_i_skogen@hotmail.com
Valgkomitè Marius E. Tøftum marius@mtequestrian.no
Valgkomitè Helle C. Øveraasen hoveraasen@gmail.com
Vara Valgkomitè Kjersti Storrusten kjersti_ks11@hotmail.com
*
Revisor Rune H. Rækken raekken@online.no
Revisor Hans Sæther hans_saether@hotmail.com

Tilknyttede ressurspersoner:

Funksjon

Navn

E-post

Grønt Kort-kontakt Helle K. Halvorsen helle_halvorsen@hotmail.com

Rytterkretser

X