Rytterkretser

Lagcup Dressur OPRYK

Lagcupen går over 5 D-stevner i Oppland og er åpen for ryttere fra klubber tilhørende OPRYK.  Det kan være 2-3 deltagere på hvert lag*. Rytterne på laget kan delta på forskjellige klasse nivå, f.eks rytter 1 LC og rytter 2 MC. Minst en av rytterne på laget må delta på et av de to første stevnene i cupen (Midt Gudbrandsdal/Stav) og i finalen (Toten). I cupen premieres Klubblag m/minst 1 rytter 17år el yngre og Klubblag m/ryttere 18 år el eldre. Vinnerlaget tildeles premiedekken og rosetter, vinnerlagets klubb tildeles gavekort. Se vedlagte statutter for mer info!

Påmelding må skje før lagets første start i cupen. TRYKK HER for PÅMELDINGSSKJEMA

Cupavgift pr lag kr 360,- (engangsavgift)  – betales til Oppland Rytterkrets
Vippsnr #133561  el bankkontonr 2085.25.70041

Se vedlagte statutter for mer info!

 LagcupDressurStatutter2019    

LAGCUPDRESSUR2019oprykRESULTATER

Lagcup-stevner 2019:
klikk arrangørnavn for stevneinvitasjon i Horsepro
Midt Gudbrandsdal 4.mai
Stav 11.mai
Lillehammer 10.juni
Valdres 16.juni
Toten/Starum 22.-23.juni (Finale)

LAGCUP resultater 2018
LagcupDressur2018EndeligeResultaterpr240618

 

Rytterkretser

X