Rytterkretser

Stevner & statutter

Stevner – Oppland

Her har vi samlet ulik informasjon for deg som skal starte eller arrangere stevner i Oppland.

Terminliste
Oppdatert terminliste for Oppland finnes på www.horsepro.no

Teknisk personell
Klubbene setter selv opp teknisk personell på stevner, unntatt Overdommer på L/E-stevnerblir som blir satt opp at NRYF sentralt.

Kompetansekrav til teknisk personell se KR (konkurransereglement) for den enkelte gren

Oversikt over teknisk personell: Kompetansesøk NRYF

Kvalifiseringskrav
Se krav i statutter og KR (konkurransereglement) 

Statutter til Kretsmesterskap i Oppland Rytterkrets

 

Rytterkretser

X