Rytterkretser

Om OPRYK

Oppland RytterKrets  – OPRYK

Rytterkretsens hovedformål er å arbeide for ryttersportens utvikling innen kretsen!

Rytterkretsen er et bindeledd mellom Norges Rytterforbund og klubber tilknyttet OPRYK og en samarbeidspartner til idrettskretsen i fylket, fylkeskommunen og kommunene (idrettsrådene).

OPRYKs Styre består av representanter fra klubbene som velges hvert år på kretstinget (årsmøtet). Kretstinget er kretsens øverste myndighet.

OPRYK tilrettelegger for utdanning av teknisk personell og det arrangeres hvert år kretsmesterskap i ulike grener, i samarbeid med klubbene

OPRYK godkjenner stevneinvitasjoner(proposisjoner) og terminlister for utvidede klubb- og Distriktstevner og behandler stevnerapporter.

OPRYK skal stimulere til bredde- og rekrutteringsaktiviteter i klubbene

Følg oss på Facebook: Oppland Rytterkrets offisielle side

Bli med i FB gruppen: Oppland Rytterkrets for treninger, kurs og andre aktiviteter

Grønt kort kurs-kalender:  Grønt Kort i Oppland 

Kontakt oss gjerne!  

Rytterkretser

X