Rytterkretser

Styret & kontaktdetaljer

Nord-Trøndelag Rytterkrets
v/Marit Lunnan 

E-post: mail@ntryk.no

Kontonummer: 4435 06 81695
Organisasjonsnummer: 988 480 746

NTRYKs Styre

 

 • Marit Lunnan

  Skeyna kjøre og rideklubb
  Leder

  Mobil: 90104391
  E-post: mail@ntryk.no

 • Arne Espen Dillan

  Verdal og Omegn rideklubb
  Nestleder/Horsepro-kontakt

  E-post: aedillan@gmail.com

 • Elise Hermo Rusti

  Skeyna kjøre- og rideklubb
  Kasserer/sekretær

  Mobil: 928 34 876
  E-post: elise.rusti@gmail.com

 • Lene Heistad

  Steinkjer rideklubb
  Styremedlem/Premieansvarlig

  Mobil: 93236679
  E-post: lene.heistad@skavern.no

 • Gjertrud Øygard Hienerwadel

  Namsos kjøre og rideklubb
  Styremedlem/grønt kort ansvarlig

  E-post: gjehie@hotmail.com

 • Andrine Kristiansen

  Steikjer rideklubb
  Ungdomrepresentant

 • Ingrid Opheim

  Verdal og Omegn rideklubb
  Vara ungdomsrepresentant

 • Tonje Langfjord

  Steinkjer rideklubb
  1.Varamedlem

 • Maren Frydenlund

  Namsos kjøre og rideklubb
  2. varamedlem

Rytterkretser

X