Rytterkretser

Styret & kontaktdetaljer

Nord-Trøndelag Rytterkrets
v/Elise Hermo Rusti

E-post: mail@ntryk.no

Kontonummer: 4435 06 81695
Organisasjonsnummer: 988 480 746

NTRYKs Styre

 

 • Elise Hermo Rusti

  Skeyna Kjøre- og Rideklubb
  Leder/Kasserer

  Mobil: 928 34 876
  E-post: mail@ntryk.no

 • Arne Espen Dillan

  Verdal og Omegn Rideklubb
  Nestleder/Web-redaktør

  Mobil: 918 39 989
  E-post: aedillan@gmail.com

 • Tine Kristiansen Tessem

  Steinkjer Rideklubb
  Styremedlem

  Mobil: 472 91 133
  E-post: kristiansentine@hotmail.com

 • Marit Lunnan

  Skeyna Kjøre- og Rideklubb
  Styremedlem/Horsepro-kontakt

  Mobil: 901 04 391
  E-post: marit.lunnan@gmail.com

 • Anne Martha Bjørnes

  Steinkjer Rideklubb
  Styremedlem

  Mobil: 412 25 676
  E-post: abartha@hotmail.com

 • Viktoria Lien Reinåsdal

  Skeyna Kjøre- og Rideklubb
  Ungdomsrepresentant

  Mobil: 954 05 706
  E-post: viktorialr@hotmail.com

 • Lene Heistad

  Steinkjer Rideklubb
  Varamedlem

 • Ragnhild Aslaksen

  Stjørdal Rideklubb
  Varamedlem

 • Rigmor Hustad


  Valgkomite - Leder

 • Bergliot Sørensen


  Valgkomite - Medlem

 • Mimi Oust


  Valgkomite - Medlem

 • Randi Nessemo / Gøril Sanneseng


  Revisorer

Rytterkretser

X