Rytterkretser

NRYF kretstreninger

NRYF kretstreningsprogram – Sprang, dressur og feltritt

Intensjonen ved innføring av felles fagplaner på NRYFs offisielle kretstreninger er at rytterforbundet ønsker en rød tråd i utdannelsen av ryttere, fra klubb til landslag. Vi ønsker at alle våre medlemmer skal få samme tilbud om kompetanse, uavhengig av hvilken krets de kommer fra, og at de som kommer på landslaget har likt faglig fundament.

Rytterforbundet ønsker også å gi rytterne kunnskap, verktøy og verdier som er overførbart senere i livet. Videre ønsker Rytterforbundet at økt kunnskap om fysisk og mental trening, ernæring osv. samt mer teori på samlinger, kan gi mer motivasjon og kompetanseløft for utøver og trener.

Ridning er en krevende idrett hvor man bør ha mye rutine. Det er kostbart å holde og utdanne en hest, og dette byr på økonomiske- og tidsmessige utfordringer for mange som driver med hestesport. Ved kretstrening kan utøverne få små delmål som både virker oppnåelige og motiverende, samt være en lavere økonomisk terskel som gjør at kanskje flere familier vil kunne være med å satse på denne sporten.

Vi håper også ved hjelp av dette konseptet at kretsene kan få til en kontinuitet med trenere og treninger.

Innhold i fagplaner for NRYF kretstreninger i sprang:

Fagplan Innholdsoversikt
Fagplan, Samling 1 Historikk, planarbeid, rytterens sits og balanse.
Fagplan, Samling 2
Teori om avstander, rideveier, anatomi og fysisk trening for rytteren. Lydighetsøvelser i forskjellig tempo.
Fagplan, Samling 3 Teori: Ernæring, mønstring av hest, utviklingstrapp og rideteori. Trene vendinger, tempo og avstandsbedømming.
Fagplan, Samling 4 Kravprofil på hest og rytter, mental trening og hestens sprangteknikk. Trene hinder på linjer og bøyde spor.

Innhold i fagplaner for kretstreninger i Dressur:

Fagplan Innholdsoversikt
Fagplan, Samling 1 Treningskala, takt, løsgjorthet og kontakt samt øvelser LC – LB. Sits. Hestens gangarter og benflytting. Teori: Historikk, planarbeid og rytterens sits.
Fagplan, Samling 2
Treningsskalaen del 2 – Schwung, retthet og samling. Gjennomgang av øvelser på LB- LA nivå. Sits
Treningsdagbok, gjennomgang av ridebanens veier.
Fysisk aktivitet – basistrening ryttere.
Fagplan, Samling 3 Bedømming – karakterskalaen – betydningen av den enkelte karakter og hvordan leser man dommerprotokollen. Mentaltrening. Gjennomgang av øvelser kontragalopp, bytter, økende gangarter.
Fagplan, Samling 4 Gjennomgang av øvelser med fokus på versader, traverser og changement. Dressurprogram og dressurkonkurranser på D og L- stevne. Ernæring, mønstring og transport

Fagplaner feltritt

Under utarbeiding

Rytterkretser

X