Rytterkretser

Økonomisk støtte

Hordaland Rytterkrets gir støtte til:

Teknisk personell tilknyttet HRK som er utdannet til minimum DD2 – SD2
Støttes med inntil kr. 2500,- pr. år eller inntil kr. 5000,- annen hvert år, for deltagelses på obligatoriske kurs.

Teknisk personell tilknyttet HRK som ønsker å videreutdanne seg til DD2 – SD2 – SB2 eller høyere
Støttes med inntil kr. 2500,- pr. år eller inntil kr. 5000,- annen hvert år for utdannelsen.

Klubber i Hordaland
Støtte gis ihht. vedtak om støtte til treninger som er åpen for ryttere tilknyttet Hordaland rytterkrets.

For 2017/vår 2018 er vedtak om tildeling gjort. Se oversikt tildeling.

 

NRYF gir støtte til:

Hver arrangør klubb kan motta inntil kr. 2000,- i støtte for å arrangere Sits og stil.
Les mer om Sits og stil og se hvordan søke her

Hver arrangør klubb kan motta kr. 500,- i støtte pr. stevne for å arrangere Ryttertest-klasser.
Les mer om ryttertester og se hvordan søke her.

 

 

 

Rytterkretser

X