Rytterkretser

Styret & kontaktdetaljer

Hordaland Rytterkrets
v/Siren Eldøy Hinderaker
Kårevikvegen 43
5412 Stord

Mailadresse til Hordaland Rytterkrets:  hordalandrytterkrets@gmail.com

Mobiltelefon til Styreleder (brukes ved hastesaker):  922 20 894

Kontonummer: 3624.51.41712
Organisasjonsnummer: 988 756 008

STYRETS SAMMENSETNING 2020/2021:

Funksjon Navn Representasjonsklubb Hovedansvar/oppgaver:
Leder:   Siren Eldøy Hinderaker Stord Hestesportlag Adm mm
Nestleder: Gro Johannessen Øystese Ride og Køyreklubb Sprang: godkjenning av stevneinvitasjoner, KR I kurs, terminliste, teknisk personell Steward og Sprangdommere
Styremedlem: Elin B. Seim Bergen Rideklubb Sprang: teknisk personell oversikt, cuper/statutter, publiseringer, terminliste
Styremedlem: Kjersti Anette Botnevik Stend og Midthordland Hestesportlag Dressur: teknisk personell, godkjenning av stevneinvitasjoner, cuper/statutter, publiseringer på Rytter, Facebook og Instagram
Styremedlem: Katrine Sandvik Åsane Rideklubb Regnskap / Økonomi
Styremedlem: Øyvind Lavik Alvøen Rideklubb Tidtakeranlegget, teknisk personell Banebyggere
Ungomsrepresentant: Helga Simpson Larsen Bergen Rideklubb Publiseringer, kontaktledd, sosiale arrangementer
Vara ungdomsrepr. Frida Mæland Bergen Rideklubb Støtte til ungdomsrepresentanten i styret
Varamedlem: Marit A. Jensen Gustur Islandshestforening Islandshest
Varamedlem: Anne Berit Lundberg Moldegaard Ryttersportsklubb Dressur i samarbeid med Kjersti, Kontaktpunkt mot Idrettskretsen

Tilknyttede ressurspersoner/verv

Funksjon

Navn

E-post

Revisor Gisle Helland
Bodil Hansen
 gisle.helland@maritim.no
Bodil1971@gmail.com
Grønt Kort-kontakt Hege Røed hegeroed63@gmail.com

Les her om hvordan varsle og håndtere seksuell trakassering og overgrep.
Se også sak om dette på nettsiden.

Rytterkretser

X