Rytterkretser

Styret & kontaktdetaljer

Hordaland Rytterkrets
v/Siren Eldøy Hinderaker
Kårevikvegen 43
5412 Stord

E-post: hordaland.krets@rytter.no

Kontonummer: 3624.51.41712
Organisasjonsnummer: 988 756 008

HRKs styre 2018

Verv

Navn

Tlf nr.

e-post

Leder Siren Eldøy Hinderaker 92220894 sireneh1971@yahoo.no
Nestleder/referent Gro Johannessen 97568106 gro.johannessen65@gmail.com
Kasserer Katrine Sandvik
Styremedlem Elin Seim 91691562 ebse@equinor.com
Styremedlem Kjersti Anette Botnevik  90582111 kabotnevik@gmail.com
Styremedlem Rolf Nøstdahl 92822012 rolf@hathor.no
Styremedlem/ Ungdomsrepresentant Helene Heie Anundskås
Varamedlem Christian Hoff
Varamedlem Marit A. Jensen
Varamedlem for
Ungdomsrepresentant
Martine E. Andersen

  Tilknyttede ressurspersoner/verv

Funksjon

Navn

E-post

Revisor Gisle Helland
Bodil Hansen
 gisle.helland@maritim.no
Bodil1971@gmail.com
Grønt Kort-kontakt Hege Røed hegeroed63@gmail.com

Les her om hvordan varsle og håndtere seksuell trakassering og overgrep.
Se også sak om dette på nettsiden.

Rytterkretser

X