Rytterkretser

Kretsmesterskap

DRESSUR

På styremøte i Hordaland Rytterkrets den 26.04.18 ble der vedtatt en liten endringer i statuttene for KM i Dressur, gyldig fra 26.04.18.

K-D-UR-J program endret fra LA til LB

Se statuttene: Statutter KM i Dressur (pdf)

SPRANG
Statutter KM i Sprang (pdf)

Oversikt tidligere resultater kretsmesterskap:

Dressur  Arrangør
inkl. link horsepro
 Sprang  Arrangør
inkl. link
horsepro
KM 2018 /pdf. Moldegaard KM 2018 Bergen
KM 2017  /pdf. Moldegaard KM 2017 Bergen
KM 2016 /pdf. Moldegaard KM 2016 Bergen
KM 2015  /pdf. Alvøen KM 2015 Bergen
KM 2014 Alvøen KM 2014 Bergen
KM 2013 Alvøen KM 2013 Bergen
KM 2012 Alvøen KM 2012 Bergen
KM 2011 Alvøen KM 2011 Bergen
KM 2010 Alvøen KM 2010 Bergen ind./lag
KM 2009 Alvøen KM 2009 Bergen indv.
Alvøen lag
KM 2008 Alvøen KM 2008 Bergen lag

Rytterkretser

X