Rytterkretser

Terminliste – Teknisk personell

Her er terminliste for første kvartal 2021 med teknisk personell:

www.rytter.no/wp-content/uploads/terminliste-hrk-q1-2021-med-teknisk-personell.pdf

Tekniskpersonell tilknyttet Hordaland

Ny og oppdatert oversikt kommer Ny  og oppdatert oversikt kommer Ny og oppdatert oversikt kommer Grønt kort holdere

Terminlister med teknisk personell settes opp av HRK lokalt

20.januar: Ny oversikt kommer etter revisjon i forbindelse med nye smitteverntiltak nasjonalt og lokalt

Vi ber om at klubbene i god tid før stevnet tar kontakt med oppsatte teknisk personell med informasjon om det forestående stevne.


Teknisk personell på L/E-stevner og NM
 settes opp av NRYF sentralt.

 Se også kompetansesøk for teknisk personell på Horsepro.

Stevnerapporter
Stevnerapporten skal sendes innen 7 dager etter stevnets avslutning til:

Norges Rytterforbund, 0840 Oslo, eller på e-post til nryf@rytter.no

Oversikt: Stevnerapportskjema

Informasjon til teknisk personell, og her kan du laste ned praksiskort

Godtgjørelse til tekniskpersonell på:

Klubb- /utvidet klubbstevne kr. 350,- pr. dag
Distrikt- / Lands- /Elitestevne kr. 500,- pr. dag.

Tillegg, overdommer er (+ 1 dag = kr. 500,-)
Tillegg, Banebygger /TD kr. 500,-  x  ant. dager

Kjøregodtgjørelse på x antall km à kr. 3,50
Reiseutlegg refunderes (her: krav til bilag)
Bespisning /overnatting for ekstern personell refunderes (her: krav til bilag).

Det er ikke krav om overdommer på klubb / utvidet klubbstevne.
Teknisk personell jobber uten godtgjørelse i egen klubb. Det kan eventuelt gjøres avtale om reisegodtgjørelse ved lange avstander.

Ved utbetaling av godtgjørelse skal det benyttes et standardisert skjema.

Rytterkretser

X