Rytterkretser

Terminliste – Teknisk personell

Ny oppdatert terminliste for 2.halvår inkludert teknisk personell: Terminliste med teknisk personell 2-halvår per 15-07-2020

Terminlisten 2020
2019 oversikt over alle distrikt – og utvidet klubbstevner er oppdatert i horsepro.
Hordaland rytterkrets setter opp teknisk personell på alle D- og UK stevner i Hordaland.

Tekniskpersonell tilknyttet Hordaland

Dressur Sprang Steward Grønt kort holdere

Terminliste 2020 fordelt med teknisk personell settes opp av HRK lokalt

Vi ber om at klubbene i god tid før stevnet tar kontakt med oppsatte teknisk personell med informasjon om det forestående stevne.

Teknisk personell på L/E-stevner og NM
 settes opp av NRYF sentralt.

 Se også kompetansesøk for teknisk personell på Horsepro.

Stevnerapporter
Stevnerapporten skal sendes innen 7 dager etter stevnets avslutning til:

Norges Rytterforbund, 0840 Oslo, eller på e-post til nryf@rytter.no

Oversikt: Stevnerapportskjema

Informasjon til teknisk personell, og her kan du laste ned praksiskort

Godtgjørelse til tekniskpersonell på:

Klubb- /utvidet klubbstevne kr. 350,- pr. dag
Distrikt- / Lands- /Elitestevne kr. 500,- pr. dag.

Tillegg, overdommer er (+ 1 dag = kr. 500,-)
Tillegg, Banebygger /TD kr. 500,-  x  ant. dager

Kjøregodtgjørelse på x antall km à kr. 3,50
Reiseutlegg refunderes (her: krav til bilag)
Bespisning /overnatting for ekstern personell refunderes (her: krav til bilag).

Det er ikke krav om overdommer på klubb / utvidet klubbstevne.
Teknisk personell jobber uten godtgjørelse i egen klubb. Det kan eventuelt gjøres avtale om reisegodtgjørelse ved lange avstander.

Ved utbetaling av godtgjørelse skal det benyttes et standardisert skjema.

Rytterkretser

X