Rytterkretser

Styremøtereferat

2019

 Referat styremøte 9 april 2019

2018

Terminlistemøte referat2018Styremøte 6 2018Styremøte4 2018

Mailreferat vår2018

Styremøte3 2018

Styremøte 2 2018

Styremøte 1 2018

Protokoll kretsting 2018

2017

Referat styremøte 10.12

Terminliste møte, felles, terminlista ligger stevner og statutter.

Referat styremøte 26.09Referat Styremøte 18.11 Herk

protokoll kretsting

årsmøteprotokoll

Referat saker behandlet på mail 02.03.2017

 

2016

Referat kretstinget 2016
Referat terminlistemøte 09.12.2016
Referat Styremøte 08.12.2016
Referat behandlet på mail 06.12.2016
Referat saker behandlet på mail 07.09.2016
Referat Styremøte 15.04.2016
Ref fra styremøte 01_16

2015

Referat fra styremøte nr.1- 27.01.15
Referat fra styremøte nr.2 – 12.03.15
Ref fra styremøte 03_15
Ref fra styremøte 04_15
Ref fra styremøte 05_15
Ref fra terminlistemøte 15

2014

Referat fra styremøte nr.1 – 17.01.14
Referat fra styremøte nr.2 – 05.03.14
Referat fra styremøte nr.3 – 31.03.14
Referat fra styremøte/mailmøte nr.4 – 28.05.14
Referat fra styremøte nr.5 – 07.10.14
Referat styremøte 25.11.14
Referat terminlistemøte høst 14 – 25.11.14

2013

Referat fra styremøte nr.1- 09.01.13
Referat fra styremøte nr.2- 06.03.13
Referat fra Kretstinget
Referat fra styremøte nr.3-02.04.13
Referat fra styremøte nr.4-22-04.13
Referat fra styremøte nr.5 – 08.05.13
Referat fra terminlistemøte 22.05.13
Referat fra styremøte nr.6 – 11.06.13
Referat fra styremøte nr.7 – 11.07.13
Referat fra styremøte nr.8 – 28.08.13
Referat fra styremøte nr.9 – 15.09.13
Referat fra styremøte nr.10 – 06.11.13
Referat fra styremøte nr.11 – 10.12.13

2012

Referat fra styremøte nr.1- 05.01.12
Disponering av rytterkretsens overskudd
Handlingsplan for ungdomssatsning
Referat fra styremøte nr.2- 20.02.12
Referat fra styremøte nr.3- 21.03.12
Referat fra styremøte nr.4- 18.04.12
Referat fra styremøte nr.5- 23.05.12
Referat fra styremøte nr.6- 13.09.12
Referat fra styremøte nr.7- 07.11.12
Referat fra Terminliste møte 07.11.12
Referat fra styremøte nr.8- 09.12.12

2011

Referat fra styremøte 29. Mars 2011
Referat fra styremøte 25. April 2011
Referat fra styremøte 10.mai 2011
Referat fra styremøte 21.juni 2011
Referat fra styremøte 21.september 2011
Referat fra styremøte 02.november 2011
Referat fra terminlistemøte 02.november 2011
Referat fra terminlistemøte Høst-11
Referat fra styremøte 12. desember 2011
Referat fra styremøte med Hedmark idrettskrets 14.desember 2011

Rytterkretser

X