Rytterkretser

Styret & kontaktdetaljer

LOGO_Finnmark

Finnmark Rytterkrets
v/Grethe Hansen

E-post: finnmark.krets@rytter.no

Kontonummer: 4930.13.22398
Organisasjonsnummer: 990341435

Finnmark Rytterkrets styre 2018

Funksjon

Navn

Klubb

Tlf

E-post

Leder Grethe Hansen Alta Rideklubb  48293104 grethe.hansen@alta.kommune.no

Valgt for 2018

Nestleder Britt Clausen Hammerfest Rideklubb  97683120  bricla@fikas.no Valgt for  2018
Styremedlem Helena Opdahl Vadsø Hestesportsklubb Helena.opdahl@hotmail.com

Valgt for 2018 og 2019

Styremedlem -Islandshest Ann-Hilde Hartvigsen Vidir Islandshestklubb 97483293 an-hi@hotmail.com  For 2018
Styremedlem – Ungdom Vilde Beddari Kirkenes Ryttersportsklubb Bjerk_love@hotmail.com

Valgt for 2018 og 2019

Varamedlem Karina Jankila Varanger Rideklubb  Valgt for 2018
Varamedlem Johanne Liland Hammerfest rideklubb  Valgt for 2018
Valgkomité Hege Johnsen Varanger rideklubb
Valgkomité Berit Solberg Kirkenes ryttersportsklubb
Valgkomité Synne Johansen Hammerfest Rideklubb
 Vara valgkomite  Toni Håvardsrud Vadsø hestesportsklubb
Revisor Tor-Even Aas  Vidir
Revisor Liv Heidi Losvar  Alta rideklubb
Vararevisor 1 Eva Britt Birkenes Tana hestesportsklubb
Vararevisor 2 Ann Evy Joki Varanger rideklubb

 

Rytterkretser

X