Rytterkretser

Stevner & statutter

Statutter dressurcup for Finnmark, gjeldende for 2019

Statuttene til dressurcupen ble endret under kretstinghelgen med virkning for 2019. De reviderte statuttene finnes her. Reviderte statutter dressurcup gjeldende fra 2019

 

 

Rytterkretser

X