Rytterkretser

Utlån av materiell

Elektronisk tidtakeranlegg for sprang og kjøring
Er lagret hos Sylling Rideklubb, på Valstad Gård i Sylling.
Lånes ut vederlagsfritt til kretsens klubber.
Må hentes og leveres hos Sylling rideklubb.

Kontaktperson for utstyr

Elin Hilling
E-post ehilling76@gmail.com

Rytterkretser

X