Rytterkretser

Styret & kontaktdetaljer

LOGO_BRYKBuskerud Rytterkrets
v/Elin Westrum Hilling

Modumveien 122, 3410 Sylling

E-post:  buskerud.krets@rytter.no

Kontonummer: 9015.16.41988
Organisasjonsnummer: 988 895 784

 

Funksjon Navn Telefonnr. Mail-adresse 
Leder Elin Westrum Hilling 92484084 ehilling76@gmail.com
Nestleder Wenche Bergseth 91109780 wenchebergseth@outlook.com
Kasserer/Styremedlem Stein Gravdal 46937125 s-gravda@online.no
Styremedlem Renate Henriksen 93881610 renatemariehenriksen@gmail.com
Styremedlem Renate Tangen 47333321 renate.tangen@gmail.com
Styremedlem Ole Stokke 93251148 olestok@online.no
Ungdomsrepr/Varamedlem Ragnhild Danielsen Lybekk  danlybek@online.no
 Ungdomsrepr/Varamedlem Andrine Bøygaard andrine.boygaard@gmail.com
Grønt Kort representant  Kristine Ulrichsen  kristine-ulrichsen@hotmail.com
Web-redaktør  Elin Hilling ehilling76@gmail.com
Revisor Ivar Alme
Revisor Sverre Engar
Leder valgkomité Beate Hundhammer 97732781
Valgkomité Jens Bjercke
Valgkomité Silje Modalen
Valgkomité – vara Trine Larsen

Kurskomite:

Nils Nilsen tlf 93023919 nkrinils@online.no

 

Rytterkretser

X