Rytterkretser

Om BRYK

LOGO_BRYKBuskerud Rytterkrets (BRYK) består av 19 rideklubber i Buskerud Fylke, helt fra Geilo og Hemsedal i nord til Hurum, Drammen og Kongsberg i sør. Kretsen representerer de fleste grener innenfor ryttersporten og hadde pr. januar 2015 2400 medlemmer.

Rytterkretsen er i første omgang et bindeledd mellom NRYF og rideklubbene, men også en samarbeidspartner til Idrettskretsen i fylket, fylkeskommunen og kommunene (idrettsrådene). Styret består av representanter fra klubbene som velges hvert år på kretstinget (årsmøte). Kretstinget er kretsens øverste myndighet, og der vedtas arbeidsprogrammet som styret arbeider etter.

Buskerud Rytterkrets har spesielt stor fokus på utdanning og holder blandt annet jevnlig kurs i konkurransereglementet (KR1) og utdanner teknisk personell.

I samarbeid med klubbene arrangerer BRYK den populære vintercupen i  sprang og dressur.
Kretsmesterskap i sprang, dressur og feltritt holdes hver høst.

BRYK godkjenner stevneinvitasjoner (proposisjoner) og teminlister, behandler stevnerapporter, veileder ved oppstart av ny klubb og informerer om forskjellige midler klubbene kan søke om.

BRYK har også en egen Grønt Kort kontakt som medlemmer i klubbene kan kontakte ved spørsmål om Grønt Kort.

Rytterkretser

X