Rytterkretser

Grønt Kort

Kontaktperson for Grønt Kort i Buskerud Rytterkrets er:

Kristine Ulrichsen

kristine-ulrichsen@hotmail.com
Tlf 97502580

Ingar Nilsen har nå gitt seg som Grønt Kort ansvarlig for BRyK, etter mange år med ansvaret. Vi takker så mye for han iherdige innsats!

Det er klubben din som er ansvarlig for å arrangere hestekunnskapsdelen av Grønt Kort, men du kan også følge med på kurskalenderen på rytter.no.

Rytterkretser

X