Nyheter

Rytterglede for alle Publisert: 18.06.2019,  Sist endret: 18.06.2019

Under Ryttertinget 7.april var rytterpolitisk dokument 2019 – 2023 en av sakene som ble behandlet. I forbindelse med denne saken ble NRYFs visjon endret.

Frem til Ryttertinget 7.april var vår visjon “Rytterglede for alle – på alle nivåer uavhengig av alder og kjønn”. I forbindelse med det nye rytterpolitisk dokument har visjonen blitt forkortet til “Rytterglede for alle”. Dette er basert på Norges Idrettsforbunds visjon “Idrettsglede for alle” og dekker absolutt alle. Dermed har presiseringen “på alle nivåer uavhengig av alder og kjønn” blitt tatt bort.

Visjonen skal være retningsgivende for utvalg, komiteer og alle organisasjonsledd som administrasjon, kretser, regioner og rideklubber.

Det vedtatte rytterpolitiske dokumentet for perioden 2019 – 2023 kan leses i tingpapirene fra side 147 her: https://www.rytter.no/wp-content/uploads/tingpapirer-ryttertinget-2019.pdf 

 

X