Nyheter

Revidert statsbudsjett: Positiv arrangementsordning Publisert: 12.05.2020,  Sist endret: 12.05.2020

Regjeringen har i dag lagt frem sitt reviderte statsbudsjett. Når det gjelder den mye omtalte arrangementsordningen har det skjedd positive endringer, med økt budsjettramme og åpning for å dekke inntektstap blant annet fra kiosksalg. – Denne delen av det reviderte statsbudsjettet er positivt for idretten, derimot er vi, i likhet med NIF, ikke enige med regjeringen i at denne endringen fanger opp det vi mener må endres i kontantstøtteordningen for å støtte de idrettslag som driver utstrakt næringsvirksomhet. Endringen av arrangementsordningen hjelper ikke de klubbeide rideskolene, sier generalsekretær Beate Heieren Hundhammer.

I revidert statsbudsjett åpner regjeringen for å dekke inntektstap fra blant annet loppemarkeder, basarer, utleie av bygg og anlegg, parkeringsavgifter, kiosksalg og annet salg av varer og tjenester under arrangementer. Den justerte kompensasjonsordningen for idretten og frivilligheten har tilbakevirkende kraft fra 12.mars, og tidsrammen vil i første omgang også forlenges frem til 15. juni.

 -Dette er en positiv endring for våre arrangørklubber, blant annet fordi en viktig inntektskilde under stevner er kiosksalget, sier Hundhammer.

NRYF kommer tilbake med mer informasjon til klubbene omsøknadsprossesen for arrangementsordningen når dette er klart. 

Kompensasjonsordningen for næringslivet

Norges idrettsforbund har tidligere understreket at kompensasjonsordningen til næringslivet må favne bredere slik at flere klubber og lag som driver utstrakt næringsvirksomhet kan omfattes av ordningen, i tråd med Stortingets beslutning, noe NRYF også jobber for særlig på vegne av de klubbeide rideskolene.

I en pressemelding vedrørende revidert statsbudsjett, uttaler NIF at de registrerer at regjeringen mener at Stortingets vedtak om kompensasjonsordningen utkvitteres gjennom endringen i kompensasjonsordningen for arrangementer. Denne ordningen er ment å dekke uunngåelige faste kostnader for organisasjonsledd med utstrakt næringsvirksomhet innenfor frivillig sektor som går utover arrangementer. Stortingsvedtaket må derfor få en annen oppfølging mener NIF. – Norges idrettsforbund vil følge opp Stortingets bestilling tilbake til regjeringen, slik at ordningen justeres og i større grad treffer den delen av norsk idrett som driver utstrakt næringsvirksomhet, sier Kjøll.

For hestesporten er dette svært viktig, og NRYF jobber for å skape forståelse for dette både hos NIF og regjeringen. – Dette er et meget viktig punkt for hestesporten og de klubbeide rideskolene, disse må innlemmes i kontantstøtteordningen. 1 av 3 rideskoler er klubbeide, og for dem er situasjonen kritisk. Endringen av arrangementsordningen i revidert statsbudsjett får ikke noen innvirkning på dette området, dette må fanges opp ved at klubbeide rideskoler innlemmes i kontantstøtteordningen, sier generalsekretæren.

Videre er hverken NIFs innspill til regjeringen om en likviditetspakke på 300 millioner kroner i grasrotstøtte eller om toppidrettssttte som følge av OL-utsettelsen ikke hensyntatt i revidert statsbudsjett.

Anlegg

For de det gjelder er det også nå vedtatt full momskompensasjon på anlegg. – Det er positivt for økonomien til idrettslagene det gjelder, og det gir forutsigbarhet for dem som har tatt opp lån for å bygge egne idrettsanlegg. Dette vil bidra til å sikre en positiv anleggsutvikling i tiden fremover, sier Idrettspresident Berit Kjøll.

Her kan dere se full pressemelding fra Norges Idrettsforbund. 

X