Nyheter

Revidering av statutter til vintercup dressur og sprang Publisert: 22.12.2015,  Sist endret: 22.12.2015

Hordaland Rytterkrets har etter endt første stevne av vintercupen i sprang og dressur, kommet til at der må inn noen små endringer/ tillegg i statuttene.

For vintercup sprang er disse endringer i statuttene:

  • Punkt 1.4 Cup 1 Ponni, her skal det arrangeres en klasse pr. ponni kategori, er der ikke nok startende i en eller flere kategori slås klassene sammen i henhold til KR1.
  • Punkt 1.3 utgår
  • Punkt 6.2. Resultater fra kvalifisering og finalen i klassene ponni kat 1, 2 og 3 kombineres (slås sammen) ved poengberegning til cup 1.

For vintercup dressur er det kommet disse tillegg i statuttene:

  • Punkt 1.2. Ved mindre enn 3 startende ved et kvalifiseringsstevne i cup 2 Ponni og cup 4 Ponni vil startende i disse klassene bli flyttet over til henholdsvis cup 1 og cup 3.
  • Punkt 5.8. Ponni ekvipasjer er kvalifisert til finalen til ponni cup 2 og 4 ved start i henholdsvis cup 1 og 3, når der ikke har vært gjennomført kvalifisering i ponni cup 2 og 4 pga. færre enn 3 startende.
  • Punkt 6.2 Ponnier ekvipasjer som er blitt overført til hesteklassen i kvalifiseringen beholder poengene i henholdsvis cup 1 Hest og cup 2 Hest. Poeng opptjent i cup for hest kan ikke overføres til cup for ponni.

Endringene er markert med rødt i statuttene. Se reviderte statutter.

X