Nyheter

Revidering av DNTs Forbuds og karenstidsbestemmelser Publisert: 19.06.2020,  Sist endret: 19.06.2020

NEMAC (Nordic Equine Medication and Antidoping Committee) har besluttet å endre ordlyden i DNTs Forbuds og karenstidsbestemmelser fra 1.juli 2020, for å harmonisere regelverket rundt beregning av karenstidens slutt i trav- og galoppsporten i Skandinavia.

Tekst: Det Norske Travselskap

Fra 1. juli 2020 gjelder derfor følgende ved start i hele Skandinavia:

Karenstidene er å betrakte som minimumsfrister og regnes fra tidspunktet for avsluttet tilførsel av legemiddel eller stoff, eller avsluttet annen behandling, frem til tidspunkt for første totalisatorløp den dagen hesten skal starte. Dersom hesten skal starte i løp som avvikles før ordinære løp, eksempelvis ponniløp, mønstrings- og prøveløp, gjelder en minimum karenstidsfrist fra avsluttet behandling til starttidspunktet i det løpet hesten skal delta i.

Hvis en hest eksempelvis behandles en lørdag kl. 14:00 med en substans som har karenstid på 7 døgn, vil denne hesten ikke kunne starte lørdagen etter dersom løpsdagen begynner kl. 13:00, selv om løpet hesten skal delta i ikke starter før kl. 15:00.

Likeledes vil en ponni som skal delta i ponniløp samme løpsdag, der ponniløpet starter kl. 12:00 – altså før selve løpsdagen, ikke kunne delta dersom den ble behandlet med et produkt med 7 dagers karenstid etter kl. 12:00 lørdagen før.

Karenstid for glukosamin som fôrtilskudd fjernes

Glukosamin er klassifisert som legemiddel til mennesker og har derfor hatt 96 timers karenstid ved administrasjon til hest. Nå har Legemiddelverket kommet med en tydeliggjøring, der det fremkommer at glukosamin i fôrtilskudd ikke bedømmes som legemiddel for dyr. Som følge av dette fjernes karenstiden for glukosamin i fôrtilskudd.

Vær likevel obs på at intet annet enn vanlig fôr og vann bør gis på løpsdagen, og utvis generell forsiktighet ved bruk av fôrtilskudd.

Andre, mindre endringer/tilføyinger i listen er markert med rød skrift.

Link til: Forbuds- og karenstidsbestemmelser gjeldende fra 01.07.2020

Link til: List over prohibited substances and withdrawal times in Scandinavia, valid from July 1 st, 2020.

X