Nyheter

Retningslinjer angående smittevern og idrett fra Bergen Kommune Publisert: 12.11.2020,  Sist endret: 12.11.2020

Hordaland rytterkrets har hatt kontakt med Bergen kommune, både skriftlig og muntlig, for å sikre korrekt forståelse av nåværende retningslinjer.

Svaret fra Bergen kommune er under:

I smittevernreglene for Bergen står det følgende: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/rad-til-befolkningen/tiltak-i-samfunnet/smittevernregler-for-bergen

IDRETT OG TRENING: Idrettshaller, svømmehaller og lokaler for tilsvarende aktiviteter skal holdes stengt. Bestemmelsen omfatter ikke skoleundervisning eller organisert trening for barn og unge under 20 år, forutsatt at sentrale myndigheter og særforbunds krav til smittevern overholdes. Kamper, cuper, turneringer og lignende for barn og unge under 20 år tillates ikke. Breddeidrett der to eller flere voksne trener eller konkurrerer sammen, er ikke tillatt. Treningssentre skal holdes stengt. Fysikalsk behandling og trening kan holdes åpen. 

Det er fortsatt tillatt med toppidrett for de over 20 år, det følger nasjonale føringer og veileder fra NIF. 

 

Ut fra reglene skriver Bergen kommune at de antar at hestesporten er i kategorien «lokaler for tilsvarende aktiviteter» som skal holdes stengt. En mulighet er kanskje å ha riding ute og ikke i grupper. 

Bergen kommune har en nettside med spørsmål og svar veileder https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/siste-nytt/svar-pa-ofte-stilte-sporsmal-om-nye-smittevernregler.

Der finner vi følgende: Vil gruppetreninger med personlig trener kunne gjennomføres utendørs? Nei, dette er heller ikke tillatt. Én-til-én trening med personlig trener utendørs tillates. 

 

Tiltakene gjelder fra 07.11 – 23.11.2020. Det er opp til hver enkel klubb å følge de til enhver gjeldende Covid-19 tilakene, og være oppmerksomme på at endringer kan skje underveis.

X