Nyheter

Reisestøtte Publisert: 03.02.2015,  Sist endret: 03.02.2015

Styret i NTRyK har bestemt at rytterkretsen også i år ønsker å betale ut reisestøtte til ryttere/kusker som i 2014 har startet L-og E-stevner utenfor Trøndelag, eller tilsvarende stevner i utlandet.
Søknad med opplysninger om hvilke stevner man har startet sendes til nordtrondelag.krets@rytter.no innen 20.februar 2015.
Beløpet den enkelte rytter/kusk får, avgjøres av styret i NTRyK når vi ser hvor mange søknader vi får.

X