Nyheter

Reisestøtte for 2015 Publisert: 11.02.2016,  Sist endret: 11.02.2016

Ryttere/kusker som har startet stevner utenfor Trøndelag i 2015, kan søke NTRyK om reisestøtte innen 1. mars. Beløpet den enkelte får, avgjøres av styret når vi ser hvor mange søknader vi får inn.

Søknad sendes kretsen v/ Mimi Oust. mimi.oust@gmail.com

X