Nyheter

Reglementskurs til Grønt Kort 6.september 2016 Publisert: 11.08.2016,  Sist endret: 22.08.2016

DET ER SATT OPP EKSTRA KURS TIRSDAG 13.SEPTEMBER!
Gevelt Ridesenter , Geveltveien, 3300 HOKKSUND.
        tirsdag 06.09.2016  kl. 17.00 – ca 20,30.
      Påmelding til:  Ingar Nilsen, sms 48 28 88 82 eller mail
      ingar.nilsen@gmail.com
                      Kursleder   Ingar Nilsen
      Pris kr. 200.- for kurset, kr. 250.- for GK-boka. Kun kontant
      betaling.
      Enkel servering.
      De under 16 år må ha med en forelder (ansvarlig person) på
      kurset.
X