Nyheter

Reglementsendringer Dressur Publisert: 03.02.2015,  Sist endret: 03.02.2015

(03.02.15) Det er vedtatt nye kvalifiseringskrav til NM dressur og visse andre endringer i KR IV med gyldighet fra 01.02.2015. NM-D-U25 for aldersgruppen U25 er også tatt inn. NM-D-U25 er på betingelse av at NM for denne aldersgruppen godkjennes av FS.

Siden NM i år kommer tidlig i sesongen, er disse endringene fastsatt allerede nå. Det vil komme noen flere endringer uten spesiell betydning for NM i nytt KR IV 2015 gjeldende fra 1. mars

Følgende nye tekst vil bli tatt inn i KR I § 122, men reglementsendringer for KR I blir ikke lagt ut før nærmere 01.03.2015:

«7. Rytter kan konkurrere som under 25 år (U25) fra og med det kalenderår vedkommende fyller 16 år til og med utgangen av det kalenderår vedkommende fyller 25 år.»

X