Nyheter

Reglementsendringer konkurransereglement feltritt (KR V) for 2021 Publisert: 31.08.2020,  Sist endret: 02.09.2020

Høsten er tiden for gjennomgang av NRYFs konkurransereglement og Sportsutvalg feltritt (SU-F) har ansvaret for å sammenfatte eventuelle endringer i konkurransereglementet i feltritt (KR V).
Ryttere, trenere, arrangører, teknisk personell og andre som interesserer seg for feltrittsporten, inviteres nå til å sende inn sine innspill/forslag ved å fylle ut dette skjemaet (trykk på linken).
SU-F vil på bakgrunn av alle innspill, utarbeide et sammenfattet forslag til endringer som blir oversendt til Teknisk Komité reglement for behandling. Forslagsstiller blir anonymisert.

Eventuelle spørsmål kan rettes på e-post til SU-Fs leder, Sissel Røinås, vennride@gmail.com

Frist for innsending av forslag: 15. oktober

X