Nyheter

Reglementsendringer konkurransereglement feltritt (KR V) for 2020 Publisert: 10.10.2019,  Sist endret: 10.10.2019

Høsten er tiden for gjennomgang av vårt konkurransereglement; nå de grenspesifikke. Sportsutvalget feltritt (SU-F) ønsker innspill i denne prosessen. Ryttere, trenere, arrangører og andre aktive i feltrittsporten bes om å sende inn sine innspill/forslag på e-post til SU-F v/ Tom Rune Lian trl@wiersholm.no (ansvarlig reglement i SU-F).

Innspill av mer teknisk art som f.eks. tabellene som omhandler baner, tempo, hinder etc., sendes på e-post til Tore Skedsmo toresked@gmail.com (leder av teknisk komite feltritt).

SU-F vil på bakgrunn av alle innspill, utarbeide et sammenfattet forslag til endringer som blir oversendt til Teknisk Komité reglement for behandling.

Frist for innspill: søndag 20. oktober 2019.

X