Nyheter

Reglementsendringer konkurransereglement dressur (KR IV) for 2020 Publisert: 10.10.2019,  Sist endret: 10.10.2019

Høsten er tiden for gjennomgang av vårt konkurransereglement; nå de grenspesifikke. Sportsutvalget dressur (SU-D) ønsker innspill i denne prosessen. Ryttere, trenere, arrangører og andre aktive i dressursporten bes om å sende inn sine innspill/forslag på e-post til SU-D v/ Unni Henriksbø uhenriksbo@gmail.com (leder av SU-D).

SU-D vil på bakgrunn av alle innspill, utarbeide et sammenfattet forslag til endringer som blir oversendt til Teknisk Komité reglement for behandling.

Frist for innspill: fredag 1. november 2019.

X