Nyheter

Reglement 2016 Publisert: 29.02.2016,  Sist endret: 29.02.2016

Fra 1. mars gjelder de nye reglementene her. Det er noen endringer i både KR I og i alle grenreglementene. Det er derfor viktig for både ryttere, trenere, arrangører og teknisk personell å sette seg inn i det som er nytt. For Mounted Games er det norske reglementet ennå ikke på plass. Vi håper det kommer til sommeren.
Fra 1. mars gjelder også nye dressurprotokoller for spesialdressur her. Det er ny beregning av fratrekk for feilridninger i alle protokollene og enkelte andre endringer. Det er derfor viktig å bruke riktig utgave av protokollene. Alle er merket 1. mars 2016 og er også på plass i HorsePro.
Det er ingen endringer i dressurprotokollene for FH, feltritt eller kjøring.

X